Kontaktný formulár

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Investing s.r.o. (dňom 19.03.2019 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra)
Údaje
Poradové číslo
Názov zmluvy / predmet
Dátum uzatvorenia
Dátum účinnosti
Cena (Eur s DPH)
Dodávateľ / účastník zmluvy

Legislatíva

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.