Kontaktný formulár

O nás

Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č.563/1997 zo dňa 26. júna 1997 bol schválený zámer založenia obchodnej spoločnosti na prípravu nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a následne dňa 20.novembra 1997 bola akciová spoločnosť METRO Bratislava a.s. zapísaná do obchodného registra. V súlade s vyššie uvedeným spoločnosť plnila o.i. funkciu investora nosného systému MHD ako aj nadväzných a doplnkových stavieb systému, zabezpečovala jeho prípravu, realizáciu a prípravu jeho prevádzky.

V súčasnosti spoločnosť zabezpečuje pre Hlavné mesto SR Bratislavu stavebný dozor, inžiniersku činnosť ako aj komplexný manažment stavieb širšieho spektra stavieb ako napr. chodníkov a cyklochodníkov, miestnych ciest, nájomných bytov alebo parkovacích domov.

Predaj auta - Hyundai Santa Fe