Kontaktný formulár

Kontakt

METRO Bratislava a.s.
IČO: 35732881

Adresa
Primaciálne nám. č. 1
811 01 Bratislava

Poštová adresa
Muchovo nám. č. 12
852 71 Bratislava

sekretariát METRO Bratislava a.s.
tel.: +421 940 991 759
e-mail: sekretariat@metroba.sk

Napíšte nám