Kontaktný formulár

Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke

V spolupráci s Metropolitným inštitútom v Bratislave a Hlavným mestom Bratislava bola v marci v roku 2021 vyhlásená architektonická súťaž z ktorej vzišli víťazné návrhy pre štyri lávky pri petržalskom Chorvátskom ramene.

Cieľom súťaže bolo nájsť riešenie pre zlepšenie dostupnosti zastávok MHD, najmä novo navrhovaných zastávok električky, a to vytvorením komfortného a jednoduchého prístupu. Riešenie by tiež malo vhodne obohatiť predmetné územie a prispieť tak k využitiu potenciálu Chorvátskeho ramena ako lokálnej rekreačnej zóny. Návrh riešenia lávok nadväzuje na projekt predĺženia električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Janíkov dvor a výstavba lávok sa bude vykonávať v spojitosti s výstavbou električkovej trate.

Prvá lávka je plánovaná v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou cestou. Z lávky sa bude dať napojiť na sieť cyklochodníkov a chodníkov na ľavom brehu Chorvátskeho ramena a na Mlynarovičovu ulicu na pravom brehu. Druhá a tretia lávka sú v úseku medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou a obe lávky budú napojené na existujúce chodníky pozdĺž ramena. Štvrtá lávka nahradí súčasnú pontónovú lávku a bude prepájať protiľahlé brehy Chorvátskeho ramena. Ideou je vytvoriť priame napojenie na jazero Veľký Draždiak chodníkom na teréne, ktorý vyvrcholí v podobe móla nad úrovňou jazera. 

Porota vyberala z 29 návrhov, pričom na prvú, druhú a tretiu lávku prišlo po 8 súťažných návrhov a na štvrtú lávku 5 návrhov. Išlo o štyri samostatné súťaže návrhov s rovnakým jadrom zadania, ktoré boli vyhlásené naraz a vyhodnocovala ich jedna porota v spoločnom termíne:

 

Víťazné návrhy:

Lávka č. 1
1. miesto: M2AU + AXXI

Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
Spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová