Kontaktný formulár

Nájomné bývanie - Bytový súbor Terchovská

Hlavné mesto Bratislava, Generálnym investorom Bratislavy a Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) spoločne vyhlásili architektonickú súťaž  na bytový na Terchovskej ulici v Ružinove, do ktorej bolo prijatých 76 urbanisticko-architektonických návrhov.

Odborná porota vybrala projekt ateliéru The Büro. Víťazný projekt v návrhu počíta s 85 novými nájomnými bytmi, pre  odhadovaných 266 obyvateľov, postavenými na doteraz nevyužívanom mestskom pozemku.

Projekt mestského nájomného bývania na Terchovskej ulici prinesie okrem nájomných bytov aj občiansku vybavenosť a priepustné poloverejné priestory, ktoré nadväzujú na obdobné priestory medzi panelovými bytovými domami na juhovýchodnej strane Banšelovej ulice. Vjazd do podzemnej garáže  je umiestnený do Banšelovej ulice, čím  sa odľahčí dynamická doprava v Terchovskej ulici.

Pri výstavbe bytového domu sa počíta s jedným parkovacím miestom pre každý nový byt. Zároveň pre ľudí, ktorí bývajú v okolí, vďaka výstavbe nového nájomného domu pribudne viac ako 30 parkovacích stojísk.