Kontaktný formulár

Zámer predaja osobného motorového vozidla

Spoločnosť METRO Bratislava a.s., IČO: 35 732 881 ponúka na priamy predaj: štvormiestne osobné motorové vozidlo Hyundai Santa Fe, rok výroby 2020, farba hnedá metalíza, druh paliva – nafta, zdvihový objem valcov 2151 cm³, najazdené 33 027 km k 31.05.2023.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu: Bratislava a.s.,
Primaciálne nám. 1,
811 01 Bratislava
alebo
METRO Bratislava a.s.,
Muchovo nám. 1,
852 71 Bratislava.
V uzatvorených obálkach označených heslom „Osobné motorové vozidlo - ponuka, NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo poštou. Posledný deň prijímania ponúk: 28.07.2023, do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky.

Kompletné informácie o zámere nájdete v prílohe.