o nás | Zmluvy spoločnosti z verejného obstarávania v zmysle uznesenia vlády SR č. 491/2010
Zmluvy spoločnosti z verejného obstarávania v zmysle uznesenia vlády SR č. 491/2010
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky 491/2010 k zverejňovaniu zmlúv z verejného obstarávania na internete spoločnosť METRO Bratislava a.s. pristúpila od 31.8.2010 k nasledovnému zverejneniu zmlúv podľa metodiky dodanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
• zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyPoznámka0881-00Alfa 04 a.s.ZoD na spracovanie a dodanie ...

celý článok

• zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku
číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyPoznámka1010-00Alfa 04 a.sZoD na spracovanie a dodanie dokum ...

celý článok
top:
print: