Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Trať TEN-T má v meste dva varianty
Trať TEN-T má v meste dva varianty
(SME, 5. 11. 2007)

Medzinárodná železničná trať, ktorá bude prechádzať mestom, bude viesť zväčša tunelom. Plánujú ho hĺbiť aj raziť. Projekt železničnej trate TEN-T, ktorá je súčasťou koridoru Paríž – Viedeň – Bratislava, už má dopravno-urbanistickú štúdiu. Tá predkladá dva varianty, kadiaľ povedie trať.

 

Trať má viesť popri Nivách

Rozdiel medzi variantmi je len v úseku, ktorý vedie centrom mesta. Oba varianty sú situované do blízkosti Národného divadla, pritom jeden – východný, je bližšie k stanici Nivy. „Ten uprednostňujeme, pretože je výhodnejší pre cestujúcich medzi jednotlivými typmi dopravy,“ hovorí Viktória Chomová, konateľka spoločnosti DI Koridor, ktorá spracúva projektovú dokumentáciu.

Okrem toho, že trať bude súčasťou medzinárodného koridoru, bude dôležitá aj pre mestskú dopravu. Jej väčšia časť bude v tuneli, v meste bude mať tri stanice – Predmestie, Filiálka a Petržalka, ako aj dve zastávky – Nivy a Centrum. „Rozdiel medzi stanicami a zastávkami je v tom, že na staniciach je viac koľají a vlaky sa tu môžu predbiehať,“ hovorí Chomová.

Tunelová trať bude mať asi šesť kilometrov. Pôjde od Predmestia v smere na Filiálku a Šancovú ulicu, potom popod Dunaj a von bude vychádzať za Einsteinovou ulicou neďaleko obchodného domu Átrium.

 

Tunel budú od Šancovej raziť

Tunel bude v hĺbke 16 až 40 metrov pod zemou. Niektoré úseky zrealizujú razením, vtedy sa pracuje len pod zemou a stavba tunela nenarušuje život, dopravu či stavby na povrchu.

„Časť v úseku od Predmestia po Filiálku bude hĺbená z povrchu od Šancovej, popod Dunajom až po Petržalku bude tunel razený,“ povedala Chomová. Dodala, že razený tunel bude dvojrúrový a v každej rúre bude jedna koľaj. V hĺbenom tuneli budú môcť byť v jednej rúre aj dve koľaje.

Projekt aj inžiniering stavby robí spoločnosť DI Koridor, tú na tento účel vytvorili Dopravoprojekt a Infraprojekt. Na otázku, či nie je tunel pod Dunajom problémovým úsekom, odpovedala Chomová, že táto časť nebude problémovejšia ako tá, ktorá povedie centrom.“ V hlavnom tíme pracuje asi 50 projektantov, čo sa týka úseku pod Dunajom, existujú skúsenosti z viedenského metra, ktoré vedie pod riekou.“

 

Trať nie je v územnom pláne

V súčasnosti projekt z hľadiska vplyvov na životné prostredie posudzuje ministerstvo životného prostredia. Dopravno-urbanistická štúdia, ktorá je hotová, by mala byť podkladom pre zmenu územného plánu, keďže projekt doň nebol zapracovaný.

Okrem prepojenia Predmestia a Petržalky zahŕňa projekt TEN-T aj elektrifikáciu trate Devínska Nová Ves – Marchegg a spojenie letiska so železničnou sieťou.

Stavba by sa mala začať v roku 2010 a dokončená by mala byť o päť rokov neskôr.
top:
print: