projekty | Prepojenie Južnej radiály chodníkom na MDCC
Prepojenie Južnej radiály chodníkom na MDCC
Stavba spája novovybudovaný cyklochodník v úseku od jazera Draždiak po Antolskú ul. s MDCC na hrádzi Dunaja. Vedie medzi oplotením areálu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a záhradkárskou osadou.

 - začatie výstavby:                09/2009
- ukončenia výstavby:           
10/2009
-
zmluvná cena:                     16 558 € bez DPH
-
dĺžka trasy:                        135 m

-
Investor: STaRZ
- Zhotoviteľ: METRO Bratislava a.s.
-
Stavebný dozor: STaRZ + METRO Investing s.r.o.
top:
print: