Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Projekt prepojenia koridorov TEN-T 17 pokročil
Projekt prepojenia koridorov TEN-T 17 pokročil
(BN, 27.2.2008)

Projekt prepojenia železničných koridorov TEN-T-17 v Bratislave, má za sebou fázu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie. V blízkej budúcnosti sa očakáva schválenie dopravno-urbanistickej štúdie.

Dopravno-urbanistická štúdia má byť podkladom pre vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, ktorý musia schváliť mestskí poslanci. V ďalšej fáze prípravy projektu nasleduje posúdenie stavebného zámeru štátnou expertízou a územné a stavebné konanie.

Prepojenie železničných koridorov TEN-T je súčasťou budúcej európskej magistrály číslo 17 - Paríž - Štrasburg - Štutgart - Viedeň - Bratislava. Projekt sa skladá z troch stavieb. Dve sa týkajú priamo širšieho centra Bratislavy, tretia je na území od Devínskej Novej Vsi po hranicu s Rakúskom. 

So závermi odporúčaní ministerstva životného prostredia súhlasili aj zástupcovia Železníc Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, čím dali zelenú ďalšej projektovej príprave. Najhlavnejšou časťou celého projektu prepojenia je stavba vedúca od železničnej stanice Rača, cez stanicu Predmestie a dnešné územie stanice Filiálka až po železničnú stanicu Petržalka. V podstatnej miere bude úsek vedený v tuneloch.

Druhou najvýznamnejšou stavbou je napojenie letiska M.R. Štefánika na železničnú štruktúru mesta. Táto časť projektu je rozdelená na tri úseky. Prvým je zdvojkoľajnenie železničnej trate v časti od stanice Petržalka po štátnu hranicu (smerom na Kittsee), druhým je úsek zdvojkoľajnenia trate medzi stanicami Bratislava - Hlavná stanica a Bratislava- Nové Mesto. Tretím úsekom je samotné železničné zapojenie letiska zo smeru Petržalka, ako aj zo smeru Bratislava - Nové Mesto, ktoré bude vedené v tuneli resp. na estakáde.

Dopravno-urbanistická štúdia, ktorej schválenie sa očakáva, bola prerokovaná s asi 80-timi subjektmi. V najbližších dňoch sa očakáva záväzné stanovisko magistrátu a záverečné prerokovanie štúdie so Železnicami SR a ministerstvom dopravy. Následne bude možné odovzdať čistopis štúdie ako východiskový podklad pre vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta.
top:
print: