Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Na Starý most a električkovú trať sú peniaze
Na Starý most a električkovú trať sú peniaze
26.10.2011 Bratislavské noviny
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/samosprava/na-stary-most-a-elektrickovu-trat-su-peniaze.html?page_id=260612

Mestskí poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve 20. októbra schválili návrh na financovanie projektu nosného systému mestskej hromadnej dopravy. Hlavné mesto tým má možnosť získať nenávratné finančné prostriedky. Peniaze určené na projekt nosného systému mestskej hromadnej dopravy na úseku od Hlavnej stanice po Janíkov dvor a na prvú časť úseku od Šafárikovho námestia po Bosákovu ulicu, získa mesto prostredníctvom Operačného programu Doprava 2007 - 2013. Mestskí poslanci súhlasili aj s postupom prác na prvej etape Hlavná stanica - Janíkov dvor a s prvou časťou Šafárikovo námestie - Bosákova ulica v povrchovom variante s duálnou koľajou 1000 mm (električka)/1435 mm (železnica), ako aj s rekonštrukciou Starého mosta.

Vyhoveli požiadavke, aby si spoločnosť Metro Bratislava, ktorej 66-percentný podiel vlastní mesto, zobrala úver vyše 9,13 milióna eur - aj na zaplatenie už uskutočnených projekčných prác či investičnej činnosti. Do mestského rozpočtu budú zapracované financie na splátky úverov s príslušenstvom na úhradu časti nákladov na nosný systém. 

Stavebné povolenie na prvú časť výstavby na úseku Šafárikovo námestie - Bosákova ulica má byť právoplatné v januári 2012. Termínom na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Nosného systému mestskej hromadnej dopravy je marec 2012. Na rekonštrukciu Starého mosta a výstavbu trate od Šafárikovho námestia po Bosákovu treba približne 80 miliónov eur.


(rob, brn)
top:
print: