title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
001 Zmluva o nájme / užívanie predmetu nájmu na umiestnenie reklamných stavieb 19.1.2022 20.1.2022 5 000,30 NUBIUM, s.r.o.