title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
005 Kúpna zmluva 25.2.2021 26.2.2021 2 400,00 Alexander Filip Škarpíšek
004 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI 24.2.2021 25.2.2021 1 381,46 Wolters Kluwer SR s.r.o.
003 Rámcová dohoda - zmluva o dielo / projektantská činnosť a súvisiace služby 10.2.2021 12.2.2021 2 400 000 Eur (max / 48 mes.) R - PROJECT INVEST s.r.o, KAMI PROFIT, s.r.o, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Združenie dodávateľov „Združenie Bratislava": SHP SK s.r.o., AFRY CZ s.r.o. a SHB, akciová společnost, Združenie dodávateľov „Združenie RCA 04": REMING CONSULT a.s. a ALFA 04 a.s., DOPRAVOPROJEKT, a.s.
002 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č.019/19 / Nájom nebytových priestorov 29.1.2021 1.2.2021 3 456,00 Eur/rok PLUS FUTURE SK, s.r.o.
001 DOHODA O UKONČENÍ Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 19.06.2018 27.1.2021 28.1.2021 Eurovea 2, s.r.o.