title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
034 Kúpna zmluva č. Z202022876_Z / Notebook 23.9.2020 24.9.2020 2 073,60 ITSK, s.r.o.
033 Poistenie majetku a Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu / Zmena Zml. 032 18.9.2020 20.9.2020 470,41 (dopl. rozdiel) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
032 Poistenie majetku a Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 8.9.2020 9.9.2020 1 161,79 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
031 DODATOK č. 3 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 021/16 3.9.2020 4.9.2020 432,00 Eur/rok Mgr. Danka Lenčéšová
030 Kúpna zmluva č. Z202019505_Z / kávovar 24.8.2020 25.8.2020 536,40 HENRYSO, s.r.o.
029 Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb na zákazku "Realizácia činnosti projekt. manažmentu, inž. činnosti a stavebn. a techn. dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov Muchovo námestie" 15.7.2020 17.7.2020 V Prílohe č.2 zmluvy Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
028 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave NP 042/20 14.7.2020 15.7.2020 199, 57 LM servis sk, s.r.o.
027 RÁMCOVÁ ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. MAGTS2000115 stavebno - technického dozoru (počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I., II. a III. triedy a miestnych komunikácií, ktorých správu a údržbu vykonáva Hlavné mesto) 1.7.2020 2.7.2020 28 eur/hod. (do max 240 000,00 eur / 48 mes.) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
026 DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ („Dodávka elektrickej energie“) 26.6.2020 30.6.2020 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
025 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 26.6.2020 27.6.2020 40 860,00 Landererova 12, s.r.o
024 DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ZO DŇA 23.03.2016 26.6.2020 27.6.2020 0,00 MENOLLI, s.r.o. („Pôvodný budúci oprávnený") a Landererova 12, s.r.o („Nový budúci oprávnený")
023 Poistná zmluva č. 2407405101 3.6.2020 12.6.2020 3 024,00 / ročné poistné Generali Poisťovňa, a. s.
022 Dodatok č. 9 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 22.5.2020 2.6.2020 1000,00 Eur jednorázovo Československá obchodná banka, a.s.
021 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 038/19 28.5.2020 1.6.2020 432,00 Eur/rok Tatiana Hudecová
020 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme č.011/16 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 20.5.2020 22.5.2020 7 344,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok BAM s.r.o.
019 Kúpna zmluva č. Z202010242_Z / Dodávka zemného plynu 22.5.2020 1.6.2020 12 567,60 MET Slovakia, a.s.
018 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 22.5.2020 23.5.2020 2 592,00 jednorázovo Nivy Tower s. r. o.
017 RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO / geodetické služby 18.5.2020 19.5.2020 Podľa bod 7. do max. finančn. limitu 42 000,00 Eur/12 mes. GEOASPEKT s.r.o
016 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave NP 041/20 28.4.2020 1.5.2020 288,00 Ing. Jozef Bánovský
015 ZMLUVA O NÁJME NA 023/20 / Nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 24.4.2020 1.5.2020 1584,00 DOSPROJEKT s.r.o.
014 Kúpna zmluva č. Z20207756_Z / Notebooky 20.4.2020 22.4.2020 5 724,00 KASON, s.r.o.
013 Rámcová poistná zmluva číslo 9059802681 o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 16 15.4.2020 18.4.2020 617,19 Generali Poisťovňa, a. s.
012 Rámcová poistná zmluva číslo 9059802680 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila 15.4.2020 18.4.2020 286,50 Generali Poisťovňa, a. s.
011 Rámcová dohoda č. Z20207002_Z / Kancelárske potreby 9.4.2020 10.4.2020 1 006,80 Tibor Varga TSV PAPIER
010 ZMLUVA o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom MOL Group GOLD palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT. a.s. 20.3.2020 21.3.2020 5 000,- SLOVNAFT, a.s.
009 Rámcová dohoda č. Z20204584_Z / Originálne a kompatibilné tonery 9.3.2020 10.3.2020 1 506,00 DD21 s.r.o.
008 DODATOK č. 6 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 020/16 / zúženie predmetu nájmu 19.2.2020 3.3.2020 1920,00 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o
007 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby /„Rekonštrukcia NTL plynovodu DN 500 na DN 300"/ 6.2.2020 7.2.2020 6 600,00 jednorázovo Twin City Infrastructure s.r.o.„investor" a SPP - distribúcia, a.s.„oprávnený z vecného bremena"
006 DODATOK č. 5 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 002/16. 5.2.2020 1.4.2020 432,00 Eur/rok KŠP s.r.o.,
005 RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 4.2.2020 5.2.2020 66,00 Eur/hod do max 83 998,80 Eur/48 mes. MST PARTNERS, s.r.o.
004 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 30.1.2020 31.1.2020 1080,00 Eur/mes ADELANTE, s.r.o.
003 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien (Budúci oprávnený je investorom stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 12 Predĺženie Pribinovej - Prístavná, Súkennícka“) 28.1.2020 30.1.2020 47 304,00 Eurovea 2, a.s.
002 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien (Budúci oprávnený je investorom stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul, Bratislava, stavba č. 07 Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.“) 28.1.2020 30.1.2020 75 240,00 Eurovea 2, a.s.
001 Z M L U V A o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave NP 040/20 9.1.2020 10.1.2020 421,06 Stanislav Rigáň s.r.o.