title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
001 Z M L U V A o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave NP 040/20 9.1.2020 10.1.2020 421,06 Stanislav Rigáň s.r.o.