title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
010 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 6.5.2019 8.5.2019 4 494,60 Eur preddavok za zriadenie VB (1/2 ceny) TK ESTATE s.r.o.
009 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB A ODMENE ADVOKÁTA 6.5.2019 7.5.2019 podľa cenníka právnych služieb v zmluve JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
008 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB A ODMENE ADVOKÁTA 21.3.2019 22.3.2019 podľa cenníka právnych služieb v zmluve JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
007 DODATOK č. 4 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 012/16 13.3.2019 1.5.2019 432,00 Eur/rok Rasoul Marko
006 DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB A ODMENE ADVOKÁTA zo dňa 19.10.2017 20.2.2019 21.2.2019 4 977,54 Eur JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
005 ZMLUVA O NÁJME č. NA 020/19 / Nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 8.2.2019 11.2.2019 2 376,00 Eur/rok PROKOS s.r.o.
004 Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena / „Polyfunkčný komplex Klingerka“" / Zmena rozsahu stavby 5.2.2019 6.2.2019 5 850 Eur Wayden, s.r.o.
003 Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena / „Úprava križovatky Košická - Prístavná" / Zmena rozsahu stavby 5.2.2019 6.2.2019 16 375 Eur Wayden, s.r.o.
002 ZMLUVA O NÁJME č. NA 019/19 / Nájom nebytových priestorov 5.2.2019 6.2.2019 2160,00 Eur/rok PLUS FUTURE SK, s.r.o.
001 DODATOK č. 3 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 012/16 8.1.2019 10.1.2019 864,00 Eur/rok Rasoul Marko