title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
027 Dodatok č. 8 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 10.9.2019 11.9.2019 1000,00 Eur jednorázovo Československá obchodná banka, a.s.
026 ZMLUVA O VYUŽÍVANÍ SLUŽBY - ČSOB BUS1NESSBANKING LITE 28.8.2019 10.9.2019 podľa sadzobníka ČSOB Československá obchodná banka, a.s.
025 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY - ČSOB BUSINESSBANKING LITE 28.8.2019 10.9.2019 podľa sadzobníka ČSOB Československá obchodná banka, a.s.
024 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI 9.8.2019 10.8.2019 478,80 Eur/rok Wolters Kluwer SR s.r.o.
023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB A ODMENE ADVOKÁTA 24.7.2019 25.7.2019 podľa cenníka právnych služieb v zmluve JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
022 Služba Mobile Voice / Mobile Data 24.7.2019 30.7.2019 2760,00 02 Slovakia, s.r.o.,
021 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB 24.7.2019 30.7.2019 Cenník 02BS / Cenník 02SK 02 Slovakia, s.r.o., 02 Business Services, a. s.
020 DODATOK č. 2 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 015/16 16.7.2019 30.7.2019 864,00 Eur/rok Urdovič Tomáš
019 Zmluva o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 036/16 10.7.2019 18.7.2019 432,00 Eur/rok Naša správcovská, s.r.o.
018 Zmluva o združenej dodávke elektriny 28.6.2019 1.8.2019 Podľa platného cenníka ZSE Energia, a.s.
017 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY 25.6.2019 26.6.2019 1320,00 jednorázovo Twin City Infrastructure s.r.o. (investor) a Západoslovenská distribučná, a.s. (oprávnený)
016 Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nehnuteľností za účelom umiestnenia reklamných zariadení uzavretej dňa 02.03.2017 21.6.2019 25.6.2019 TABLE s.r.o.
014 Poistná zmluva č. 2406447124 / poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom činnosti stavebného dozoru 11.6.2019 12.6.2019 2 376,00 Eur/rok Generali Poisťovňa, a.s.
013 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č.012/16 / Nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 27.5.2019 1.6.2019 10 800,00 Eur/rok + 648,00 Eur/rok EUROVIA CS, a.s.
012 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 035/19. 22.5.2019 1.6.2019 432,00 Eur/rok Andrea Urgeová
011 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 15.5.2019 16.5.2019 5 400,00 Eur D.M.K. AUDIT s.r.o
010 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 6.5.2019 8.5.2019 4 494,60 Eur preddavok za zriadenie VB (1/2 ceny) TK ESTATE s.r.o.
009 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB A ODMENE ADVOKÁTA 6.5.2019 7.5.2019 podľa cenníka právnych služieb v zmluve JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
008 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB A ODMENE ADVOKÁTA 21.3.2019 22.3.2019 podľa cenníka právnych služieb v zmluve JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
007 DODATOK č. 4 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 012/16 13.3.2019 1.5.2019 432,00 Eur/rok Rasoul Marko
006 DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB A ODMENE ADVOKÁTA zo dňa 19.10.2017 20.2.2019 21.2.2019 4 977,54 Eur JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
005 ZMLUVA O NÁJME č. NA 020/19 / Nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 8.2.2019 11.2.2019 2 376,00 Eur/rok PROKOS s.r.o.
004 Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena / „Polyfunkčný komplex Klingerka“" / Zmena rozsahu stavby 5.2.2019 6.2.2019 5 850 Eur Wayden, s.r.o.
003 Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena / „Úprava križovatky Košická - Prístavná" / Zmena rozsahu stavby 5.2.2019 6.2.2019 16 375 Eur Wayden, s.r.o.
002 ZMLUVA O NÁJME č. NA 019/19 / Nájom nebytových priestorov 5.2.2019 6.2.2019 2160,00 Eur/rok PLUS FUTURE SK, s.r.o.
001 DODATOK č. 3 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 012/16 8.1.2019 10.1.2019 864,00 Eur/rok Rasoul Marko