title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Investing s.r.o. (dňom 19.03.2019 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra)

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
004 Zmluva o úschove 28.11.2018 29.11.2018 METRO Bratislava a.s.
002 Zmluva o postúpení pohľadávky 26.9.2018 27.9.2018 METRO Bratislava a.s.
001 Zmluva o poskytnutí právnych služieb a odmene advokáta 29.6.2018 29.6.2018 840,00 JUDr. Henrieta Danišová, advokátka