title

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
001 Zmluva o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP/031/18  2.1.2018 3.1.2018 432,00 Eur/rok Onlinetaxi.sk s.r.o.
002 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ustanovenia § 151 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  Prílohy 15.1.2018 18.1.2018 3 348,00 Eur jednorázovo Twin City Infrastructure s.r.o.
003 Dodatok č.1 k zmluve o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP/029/17 31.1.2018 1.2.2018   GEOASPEKT s.r.o.
004 Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nehnuteľností za účelom umiestnenia reklamných zariadení 29.3.2018 1.4.2018 26 700,00 Eur/rok Akzent BigBoard, a.s.
005 ZMLUVA O NÁJME / Nájom nebytových priestorov a nájom vonkajšej plochy 3.5.2018 7.5.2018 2160 Eur/rok + 216 Eur/rok Ing. Jozef Bočkay
006 Dodatok č.2 k zmluve o nájme č. 008/16 / Nájom nebytových priestorov a nájom vonkajšej plochy 10.5.2018 1.7.2018 1 836,00 Eur/rok + 216,00 Eur/rok HBM Invest s.r.o.
007 DODATOK č. 2 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 020/16 14.5.2018 15.5.2018 2160 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o.