title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Investing s.r.o. (dňom 19.03.2019 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra)

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
007 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 20.7.2015 21.7.2015  7246,80 Eur  METRO Bratislava a.s.
006 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 20.7.2015 21.7.2015  3428,40 Eur  METRO Bratislava a.s.
005 Zmluva o vykonávaní účtovníctva uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, § 269 ods.2. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") 25.6.2015 podľa čl. Cena plnenia zmluvy  D.M.K. CONSULTING s.r.o.
004 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností 16.6.2015 1.7.2015 podľa cenníka v zmluve za skutočne vykonané práce MIDDLEMAN s.r.o.
003 Hromadná dohoda o zmene v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 531 a nasí. Občianskeho zákonníka 11.6.2015 11.6.2015   Slovak Telekom, a.s.
002 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce 26.5.2015 27.5.2015   Roland Bluska s.r.o.
001 Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Ochodný zákonník v platnom znení 30.4.2015 1.5.2015 podľa cenníka v zmluve za skutočne vykonané práce  MIDDLEMAN s.r.o.