title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Investing s.r.o. (dňom 19.03.2019 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra)

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
001 Dodatok č.2 kzmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnostnosti práce zo dňa 22.10.2007 9.10.2014 10.10.2014    Roland Bluska, s.r.o.