title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Investing s.r.o. (dňom 19.03.2019 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra)

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
013 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi 19.12.2013 19.12.2013  60,72  Generali Slovensko poisťovňa , a.s.
012 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi 19.12.2013 19.12.2013  67,74  Generali Slovensko poisťovňa , a.s.
011 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi 19.12.2013 19.12.2013  90,00  Generali Slovensko poisťovňa , a.s.
010 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013   Slovak Telecom, a.s.
009 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013   Slovak Telecom, a.s.
008 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013   Slovak Telecom, a.s.
007 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
006 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
005 Havarijné poistenie motorových vozidiel Euro - KASKO Poistka č. 6 574196 222 9.4.2013 22.4.2013  127,33  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
004 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidl Poistka č.6 574256870 12.4.2013 13.12.2012  73,95  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
003 Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Ochodný zákonník v platnom znení 26.3.2013 27.3.2013 podľa cenníka v zmluve za skutočne vykonané práce  ESP plus, s.r.o
002 Havarijné poistenie motorových vozidiel Euro - KASKO Poistka č. 6 573 784 399 7.3.2013 1.3.2013  354,73 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
001 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidl Poistka č. 3 573 439 341 8.2.2013 13.12.2012 153 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group