title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Investing s.r.o. (dňom 19.03.2019 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra)

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
002 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaníslužieb v oblasti bezpečnosti práce zo dňa 22.10.2007 28.5.2012 28.5.2012   Roland Bluska s.r.o.
001 Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní účtovníctva uzatvorenej v zmysle zákona 513/1991zbierky Obchodného zákonníka v platnom znení podľa§269 ods.2 1.1.2012 1.1.2012 Podľa ceny v zmluve za jednotlivé úkony D.M.K. CONSULTING s.r.o.