title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Investing s.r.o. (dňom 19.03.2019 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra)

Zmluvy a dodatky k zmluvám za rok 2011 sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv.