title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Zmluvy a dodatky k zmluvám za rok 2011 sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv.