title
 

Rýchlostná cesta R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica

- začatie výstavby: 08/2004
- ukončenie výstavby: 10/2006
- zmluvná cena: 61,309 mil. € bez DPH
- dĺžka trasy: 10 211,94 m

počet objektov: 82, z toho:

- 7 mostných objektov o celkovej dľžke 49 m
- 6 oporných múrov o celkovej dĺžke 1 972 m
- zárubné múry o celkovej dĺžke 330 m
- úprava toku rieky Hron o celkovej dĺžke 700 m
- preložka trakčného vedenia v dĺžke 2200 m

METRO Bratislava a.s. a METRO Investing s.r.o. vykonávala na stavbe činnosť stavebného dozora pre cestné objekty