title
 

Prepojenie Južnej radiály chodníkom na MDCC

Stavba spája novovybudovaný cyklochodník v úseku od jazera Draždiak po Antolskú ul. s MDCC na hrádzi Dunaja. Vedie medzi oplotením areálu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a záhradkárskou osadou.

- začatie výstavby: 09/2009
- ukončenia výstavby: 10/2009
- zmluvná cena: 16 558 € bez DPH
- dĺžka trasy: 135 m

- Investor: STaRZ
- Zhotoviteľ: METRO Bratislava a.s.
- Stavebný dozor: STaRZ + METRO Investing s.r.o.