title
 

Južná cyklistická radiála, 1. úsek: Antolská – Chorvátske rameno – objekt SVP – Medzinárodná dunajská cyklistická cesta MDCC (hrádza)

Južná cyklistická radiála spája nábrežie Dunaja pri Viedenskej ceste s hrádzou Dunaja pri ČOV trasou pozdĺž Chorvátskeho ramena. Trasa cyklochodníka je situovaná v priestore bermy Chorvátskeho ramena a spája úsek od jazera Draždiak po Antolskú ul. V budúcnosti bude pokračovať medzi oplotením areálu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a záhradkárskou osadou a pripojí sa na MDCC na hrádzi Dunaja.

- začatie výstavby: 04/2009
- ukončenia výstavby: 06/2009
- zmluvná cena: 221 001 € bez DPH
- dĺžka trasy: 1 210 m

- Investor: STaRZ
- Zhotoviteľ: METRO Bratislava a.s.
- Stavebný dozor: STaRZ + METRO investing s.r.o.