title
 

Chodník pre cyklistov na Prístavnej ulici

Trasa chodníka pre cyklistov je umiestnená v priestore medzi novou polovicou štvorpruhu Prístavnej ulice a ochrannou hrádzou (koridor cca 5 m). Cyklotrasa zabezpečuje prepojenie medzi cyklotrasou na nábreží v centre mesta a cyklistickou trasou na Prístavnom moste, s následným prepojením na hrádzu na ľavom brehu Dunaja.

- začatie výstavby: 10/2008
- ukončenie výstavby: 12/2008
- zmluvná cena: 107 378 € bez DPH
- dĺžka trasy: 770 m

- Investor: STaRZ
- Zhotoviteľ: METRO Bratislava a.s.
- Stavebný dozor: STaRZ + METRO Investing. s.r.o.