title
 

Objednávky

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Popis objednaného plnenia Cena (Eur s DPH) Dodávateľ
231/14.12.2018_ObjMB029 17.12.2018 Koberec Reál AB 4M 76 tmavosivá s dopravou, rezaním a obšívaním sokla do 3. kancelárií 926,88 € Jutex Slovakia, s.r.o.
230/14.12.2018_ObjMB028 17.12.2018 4 ks kancelárskych stoličiek NERO SOFT 827,64 Kika Nábytok Slovensko s. r. o.
229/14.12.2018_ObjMB027 14.12.2018 10 ks kancelárskych stoličiek CALYPSO GRAND SPI 1578,00 lemiMAX s.r.o.
228/12.12.2018_ObjMB026 12.12.2018 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty a všeobecnej hodnoty vecného bremena 650,00 Ing. Jana Bendžalová PhD.
227/13.12.2018_ObjMB025 13.12.2018 Dodávka 1 ks PC, 1 ks monitor, 1 ks Office 2019 pre podnikateľov-Slovak Medialess 1256,40 LeNS spol. s r.o.
226/13.12.2018_ObjMB024 13.12.2018 Dodávka 7 ks monitorov 1117,20 LeNS spol. s r.o.
225/10.12.2018_ObjMB023 12.10.2018 Dodávka a inštalácia tlačiarne 252,00 LeNS spol. s r.o.
224/06.12.2018_ObjMB022 6.12.2018 Dodávka a montáž 2 ks komínových prírub pre vykurovacie zariadenia GB112-60 284,40 ELOTIS-Ing. Otto Morávek
222/04.12.2018_ObjMB021 4.12.2018 Dodávka a inštalácia tlačiarní 2968,80 LeNS spol. s r.o.
221/04.12.2018_ObjMB020 4.12.2018 Geodetické práce a činnosti v rámci vyhotovenia geometrického plánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia SO 104 Rekonštrukcia križovatky Košická - Miletičova stavby „Most Košická Bratislava - Stavba č. 2 Most a križovatky" 7344,00 GEOASPEKT s.r.o.
219/03.12.2018_ObjMB019 3.12.2018 23 ks rokovacích (kancelárskych) stoličiek čiernych KORA1 466,70 DREVONA MARKET s.r.o.
217/30.11.2018_ObjMB018 30.11.2018 Oprava VN vedenia v Bratislave na ul. Topoľčianska v koridore NS MHD v Bratislave 352,80 Kučerák s.r.o.
216/28.11.2018_ObjMBO17 28.11.2018 Odstránenia závad na vykurovacích zariadeniach po vykonanej revízií 4 044,36 ELOTIS - Ing. Otto Morávek
214/21.11.2018_ObjMB016 24.11.2018 Revízia a čistenie dvoch samostatných nerezových komínov o priemeroch 13 cm 56,00 Kominár s.r.o.
213/19.11.2018_ObjMB015 19.11.2018 Revízia plynového rozvodu k plynofikovanej tepelnovodnej kotolni 80,00 Rudolf Kollárik VPK
212/19.11.2018_ObjMB014 19.11.2018 Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 88,32 HOREX HX s.r.o.
210/13.11.2018_ObjMB013 13.11.2018 Celoplošná jesenná deratizácia koridoru Nosného systému MHD (vonkajšie plochy v mestskej časti Petržalka) 1 680,00 CHEMIX- D s r.o.
199/31.10.2018_ObjMB012 31.10.2018 Oprava podlahy vstupu do budovy INPAKO I vrátane dodania a montáže materiálu. 999,95 DOMOV Slovakia a.s.
188/16.10.2018_ObjMB011 16.10.2018 ESET Endpoint Protection Standard 15 PC/ rok 324,00 LeNS, spol. s r.o.
185/09.10.2018_ObjMB010 9.10.2018 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty inžinierskej stavby 250,00 Ing. Jozef Fajnor
184/09.10.2018_ObjMB009 9.10.2018 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pre účely prevodu nehnuteľného majetku 250,00 Ing. Jozef Fajnor
170/19.09.2018_ObjMB008 19.9.2018 Objednávka revízie a servisu plynových kotlov 336,00 ELOTIS - Ing. Otto Morávek
162/24.08.2018_ObjMB007 24.8.2018 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty administratívnej budovy vrátane príslušenstva a pozemku 350,00 Ing. Peter Juráš JPM
102/30.05.2018_ObjMB006 30.5.2018 Revízia a čistenie dvoch samostatných nerezových komínov o priemeroch 13 cm 56,00 Kominár s.r.o.
094/22.05.2018_ObjMB005 22.5.2018 Konzultácie, analýza a návrh opatrení na dosiahnutie súladu s GDPR, vypracovanie návrhu internej smernice o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 60,00 / hod BB Consensus, s.r.o., Advokátska kancelária
083/27.04.2018_ObjMB004 27.4.2018 Dodávka a inštalácia zariadenia internetu 561,60 LeNS spol. s r.o.
058/03.04.2018_ObjMB004a 3.4.2018 Vypracovanie situácie a vyhotovenie grafických podkladov. 1000 GEOASPEKT s.r.o.
054/21.03.2018_ObjMB003 21.3.2018 Dizajn a vývoj webstránky (inštalácia systému, setup systému, grafika + HTML, CSS, programovanie, príprava prostredia na zverejňovanie, anglická jazyková mutácia, naplnenie stránky obsahom) 1920,00 LeNS spol. s r.o. 
045/09.03.2018_ObjMB002 9.3.2018 Posúdenie technického stavu prebytočného majetku spoločnosti METRO Bratislava a.s 50,00 FULL SERVIS, spol. s r.o.
038/13.02.2018_ObjMB001 13.2.2018 Výroba a montáž 2 ks tienidiel na vonkajšie osvetlenie 105,60 Jozef Špalek