title
 

Objednávky

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Popis objednaného plnenia Cena (Eur s DPH) Dodávateľ
350/23.12.2016_ObjMB034 23.12.2016 Dodávka a montáž prijímacej skrine s diaľkovým ovládaním 672,00 PROPLUSCO Services spol. s r.o.
349/20.12.2016_ObjMB033 20.12.2016 Objednávka dvoch brigádnikov na sťahovanie nábytku a dokumentácie v objekte INPAKO na Muchovom nám. 12 672,00 PROPLUSCO Services spol. s r.o.
348/20.12.2016_ObjMB032 20.12.2016 Presklenie okna v sídle spoločnosti METRO Bratislava a.s. 84,00 Sklenárstvo Minárik
346/19.12.2016_ObjMB031 19.12.2016 Montáž dvoch samozatváračov, kovaní dverí a prerobenie na vložkový zámok, upevnenie plechov a odvŕtanie vložky 507,60 Jozef Špalek
345/19.12.2016_ObjMB029 19.12.2016 Objednávka orezania stromov ohrozujúcich stabilitu murovaného plota 500,00 MIDDELMAN s.r.o.
344/19.12.2016_ObjMB028 19.12.2016 Čiastkové zadanie objednávateľa na orezanie stromov podľa požiadavky MČ Petržalka a očistenie  vrátane popadaných konárov v koridore NS MHD podľa cenníka zo zmluvy zo dńa 12.08.2016 MIDDELMAN s.r.o.
343/16.12.2016_ObjMB027 16.12.2016 Vložky do zámkov, kľúče a zameranie 563,79 MAKA s.r.o.
342/19.12.2016_ObjMB030 19.12.2016 Pravidelná ročná kontrola požiarnych hydrantov a ich príslušenstva 90,00 Pohas s.r.o.
339/13.12.2016_ObjMB026 13.12.2016 Objednávka dvoch brigádnikov na sťahovanie nábytku a dokumentácie v objekte INPAKO na Muchovom nám. 12 134,40 PROPLUSCO Services spol. s r.o.
337/07.12.2016_ObjMB025 7.12.2016 Príslušenstvo na jednokrídlvú exteriérovú bránu 234,00 Jozef Špalek
336/07.12.2016_ObjMB024 7.12.2016 Oplechovanie 8 ks exteriérových dvojkrídlových dverí 937,20 Jozef Špalek
331/28.11.2016_ObjMB023 28.11.2016 Automatická posuvná brána s montážou 11 807,15 PR Building s.r.o.
314/07.11.2016_ObjMB022b 7.11.2016  Vykonanie účtovného auditu za rok 2016 Cenník podľa Rámcovej dohody zo dňa 07.04.2015 Deloitte Audit s.r.o.
313/07.11.2016_ObjMB022 7.11.2016 Pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany 339,00 jednorazovo  + 29,04 Eur/mes Oddelenie vnútornej správy, referát PCO, Magistrát hl.mesta SR Bratislavy
312/07.11.2016_ObjMB021 7.11.2016 Dodanie technického zabezpečenia k PCO 6 832,80 Mgr. Martin Novosad - EMEN
311/04.11.2016_ObjMB020 4.11.2016 Dodanie ústredne PANASONIC NS 500 2 437,20  BENESTRA, s.r.o.
297/10.10.2016_ObjMB019 10.10.2016 Pravidelná ročná servisná kontrola plynových kotlov BUDERUS 240,00  Seting, s.r.o.
295/04.10.2016_ObjMB018 4.10.2016 Školenie obsluhy kotolne 84,00 TPZ Ing. Vladimír Prvý
256/19.08.2016_ObjMB017 19.8.2016 Čiastkové zadanie objednávateľa na kosenie, pohrabanie a odvoz pokoseného materiálu vrátane popadaných konárov v koridore NS MHD podľa cenníka zo zmluvy zo dńa 12.08.2016  MIDDELMAN s.r.o.
228/14.07.2016_ObjMB016 14.7.2016 Pokosenie, pohrabanie a odvoz pokoseného materiálu vrátane popadaných konárov v koridore NS MHD 12 000,00  MIDDELMAN s.r.o.
203/22.06.2016 ObjMB015 22.6.2016 Výmena 2" ventilov na hydrant 468,00  Dušan Kovarík - Aquaprofi
191/07.06.2016 ObjMB014 7.6.2016 Pokosenie, pohrabanie a odvoz pokoseného materiálu vrátane popadaných konárov v koridore NS MHD 12 000,00   MIDDELMAN s.r.o.
178/30.05.2016 ObjMB013 30.5.2016 Oprava závad elektrických zariadení vbudovách INPAKO31 a INAPAKO 32 702,64  JP ELEKTROSERVIS, s.r.o.
177/30.05.2016 ObjMB012 30.5.2016 Oprava závad bleskozvodov na budovách INPAKO31 a INAPAKO 32 1580,81  JP ELEKTROSERVIS, s.r.o.
163/09.05.2016 ObjMB011 9.5.2016 Znalecký posudok na vyhotovenie veobecnej hodnoty pozemkov 1150,00  Ing. Jozef Fajnor
157/05.05.2016ObjMB010 5.5.2016 Znalecký posudok na vyhotovenie veobecnej hodnoty pozemku 200,00  Ing. Jozef Fajnor
150/19.04.2016_ObjMB009 19.4.2016 Čiastkové zadanie objednávateľa - pokosenie, pohrabanie a odvoz pokoseného materiálu vrátane popadaných konárov v koridore NS MHD podľa cenníka za skutočne vykonané práce  MIDDELMAN s.r.o.
149/19.04.2016_ObjMB008 19.4.2016 Deratizácia vonkajších priestorov na  plochách koridoru Nosného systému MHD v Petržalke 6000,0  CHEMIX-D spol. s r.o
140/14.04.2016_ObjMB007 14.4.2016 NS MHD, 1. časť: Zabezpečenie úradných skúšok pre zastávkové prístrešky 4 080,00  KEG - Ing. karol Kollár
093/29.02.2016_ObjMB006 29.2.2016 Sklenárske práce v budovách METRA Bratislava a.s. 352,92  Sklenárstvo Minárik
085/22.02.2016_ObjMB005 22.2.2016 Pravidelná kontrola hasiacich prístrojov 35,00  HOREX HX, s.r.o.
079/15.02.2016_ObjMB004 15.2.2016 Výmena optického valca do zariadenia Canon iRC2380i 238,80  FULL SERVIS , spol. s r.o. 
071/03.02.2016_ObjMB003 3.2.2016 Objednávka školenia a preskúšania pracovníkov riadiacich referentské vozidlá 135,00  Autoškola Pavel Kolpach
059/01.02.2016_ObjMB002 1.2.2016 NS MHD, 1. časť: Vypracovanie znaleckého posudku všeobecnej hodnoty pozemku a na zriadenie VB v koridore vyhradeného pre SO 20-610-00 250,00   Ing. Jozef Fajnor
050/21.01.2016_ObjMB001 21.1.2016 NS MHD, 1. časť: Vypracovaniegeometrického plánu na zriadenie vecného bremena a znaleckého posudku v koridore vyhradeného pre SO 20-610-00 360,00   GEOASPEKT s.r.o.