title
 

Objednávky

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Popis objednaného plnenia Cena (Eur s DPH) Dodávateľ
351/25.11.2013-ObjMB011 25.11.2013 Právne služby v súvislosti so zabezpečovaním stavebného dozoru a inžinierskej čnnosti pri realizácii stavby "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám." 40,80 Eur/hod  Mgr. Maroš Palík  advoká
347/21.11.2013-ObjMB010 21.11.2013 Činnosť geodeta SD na stavbe "NS MHD - 1. časť"   4500,00  GEOASPEKT s.r.o.
320/23.10.2013-ObjMB009 23.10.2013  Výmena čítacej jednotky na kotly             228,00  Seting s.r.o.
283/01.10.2013-ObjMB008 1.10.2013 Pravidelná ročná kontrola požiarnych hydrantov a ich príslušenstva   90,00   Pohas s.r.o.
266/30.08.2013-ObjMB007 30.8.2013 Ročná servisná kontrola plynových kotlov  300,00  Seting s.r.o.
189/18.06.2013-ObjMB006 18.6.2013 Zameranie dna Dunaja v profile Starého mosta V Bratislave 2000,00 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod Bratislava
186/11.06.2013-ObjMB005 11.6.2013 Kontrolné geodetické merania Starého mosta V Bratislave  3000,00  GEOASPEKT s.r.o.
163/14.05.2013-ObjMB004 14.5.2013  Korektúra a tlač vyzitiek              15,60  ORMAN, s.r.o.
137/09.04.2013-ObjMB003 9.4.2013 Deratizácia vonkajších priestorov na plochách koridoru Nosného systému MHD v Petržalke 6 000,00    CHEMIX-D spol. s r.o.
090/21.02.2013-ObjMB002 21.2.2013 Právne služby pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely vydania ÚR a SP pre stavbu "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. - Janíkov dvor" 11 900,98   Mgr. Maroš Palík  advokát
066/30.01.2013-ObjMB001 30.1.2013 Kontrola hasiacich prístrojov 35    HOREX HX, s.r.o.