title
 

Objednávky

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Popis objednaného plnenia Cena (Eur s DPH) Dodávateľ
372/31.10.2012-ObjMB015 31.10.2012 Údržba trávnatých plôch v koridore NS MHD v Bratislave - Petržalke podľa výsledkov verejnej súťaže METRO Investing s.r.o.
348/10.10.2012-ObjMB014 10.10.2012 Pravidelná ročná kontrola požiarnych hydrantov  76,80 Pohas, s.r.o.
313/27.09.2012-ObjMB013 27.9.2012 Výrub vzrastlého topoľa s troma kmeňmi pre stavbu NS MHD , 2. časť  900,00 Miestny podnik verejnopreospešných služieb
277/07.08.2012-ObjMB012 7.8.2012 Vypracovanie znaleckého posudku na účely úverového konania - NS MHD 342,50  Ing. Roman Horečný
276/07.08.2012-ObjMB011 7.8.2012 Vypracovanie znaleckého posudku na účely úverového konania - NS MHD 342,50  Ing. Jana Bendžalová, PhD
193/13.06.2012-ObjMB010 13.6.2012 Objednávka na pravidelnú ročnú servisnú prehliadku kotlov  437,00  Seting s.r.o.
186/31.05.2012-ObjMB009 31.5.2012 Objednávka na práce naviac - NS MHD - Zmena DSP objektu 20-201-00 a súvisiacich objektov (dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením)  840 000,00  Alfa 04 a.s.
177/22.05.2012-ObjMB008 22.5.2012 Objednávka tovaru  (výbava Škoda Superb)   437,00  Istros, a.s.
168/09.05.2012-ObjMB007 9.5.2012 Oprava záložného zdroja    50,00  FULL SERVIS s.r.o.
167/04.05.2012-ObjMB006 4.5.2012 Oprava kopírovacieho stroja Canon-R1024A   84,00  FULL SERVIS s.r.o.
155/24.04.2012-ObjMB005 24.4.2012 Deratizácia plôch koridoru NS MHD v  Petržalke           6000,00  CHEMIX-D spol. s r.o.
150/b/18.04.2012-ObjMB004b 18.4.2012 Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - koridor NS MHD 360,00  GEOASPEKT s.r.o.
150/18.04.2012-ObjMB004 18.4.2012 Spracovanie geodetickývh podkladov 600,00  GEOASPEKT s.r.o.
105/16.03.2012-ObjMB003 16.3.2012 Vypracovanie znaleckého posudku  160,00  Ing. Roman Horečný
075/15.02.2012-ObjMB002b 15.2.2012 Objednávka právnych služieb 8 970,00  Mgr. Maroš Palík  advokát
054/30.01.2012-ObjMB002 30.1.2012 Pravidelná kontrola hasiacich prístrojov  32,00  HOREX HX, s.r.o.
034/16.01.2012-ObjMB001 16.1.2012 Vyčistenie koridora NS MHD v Petržalke  469,50  MÝVAL SLOVAKIA s.r.o.
018a/10.01.2012-ObjMB001a 10.1.2012 Spracovanie ekonom. a technického   expertízneho posudku  podľa DSZ   do 6 000,00  ÚEOS - Komercia, a.s.