title
 

Objednávky

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Popis objednaného plnenia Cena (Eur s DPH) Dodávateľ
Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. /NS MHD - inzerát v Petržalských novinách 22.2.2011 Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. / NS MHD - inzerát v Petržalských novinách
Rastislav Horínek / Kontrola požiarnych hydrantov 21.3.2011 Rastislav Horínek / Kontrola požiarnych hydrantov
ORMAN spol. sr.o. / NS MHD /DP/ -Tlač anketových hárkov k dopravnému prieskumu 2.3.2011 ORMAN spol. s r.o. / NS MHD /DP/ -Tlač anketových hárkov k dopravnému prieskumu
OFIS BAU - spol. s r.o. / NS MHD - vyčistenie prenajatej plochy pod Starým mostom 4.4.2011 OFIS BAU - spol. s r.o. / NS MHD - vyčistenie prenajatej plochy pod Starým mostom
OFIS - BAU, spol. s r.o. /NS MHD - Kosenie a čistenie pod Starým mostom 8.6.2011  OFIS - BAU, spol. s r.o. / NS MHD - Kosenie a čistenie pod Starým mostom
OFIS - BAU, spol. s r.o. /NS MHD - Deratizácia na plocháchpodľa ZoDna kosenie 8.6.2011  OFIS - BAU, spol. s r.o. / NS MHD - Deratizácia na plochách podľa ZoD na kosenie 
Mobilita servis spol. s r.o / NS MHD - realizácia dočasn.dopr.zn. na - otvorenie chodníka pre peších na St.moste 25.1.2011 Mobilita servis spol. s r.o / NS MHD - realizácia dočasn.dopr.zn. na - otvorenie chodníka pre peších na St.moste
Jana Vrábelová - WILLIAM / Objednávka kancelárskych potrieb 21.3.2011 Jana Vrábelová - WILLIAM / Objednávka kancelárskych potrieb
Jana Vrábelová - WILLIAM / NS MHD /DP/ -Lepenkové krabice a igelitové tašky 22.2.2011 Jana Vrábelová - WILLIAM / NS MHD /DP/ -Lepenkové krabice a igelitové tašky
Ing. Petronela Lačšeková CSc. / Vypracovanie znaleckého posudku na objekty INPAKO I, II 21.3.2011 Ing. Petronela Lačšeková CSc. / Vypracovanie znaleckého posudku na objekty INPAKO I, II
Ing. Peter Plunár - PPP / NS MHD -vypracovanie projektu organizácie dopravy - otvorenie chodníka pre peších na St.moste 10.1.2011 Ing. Peter Plunár - PPP / NS MHD -vypracovanie projektu organizácie dopravy - otvorenie chodníka pre peších na St.moste
FULL servis / Objednávka kancelárskych potrieb 12.4.2011 FULL servis / Objednávka kancelárskych potrieb
BreakPoint s.r. / Zapracovanie zmien v redakčnom systéme web stránky 24.1.2011 BreakPoint s.r. / Zapracovanie zmien v redakčnom systéme web stránky
Azim Farhadi / NS MHD - Nakrúcanie a digitálne spracovanie - Stretnutie s občanmi v súvislosti s budovaním NS MHD 7.2.2011 Azim Farhadi / NS MHD - Nakrúcanie a digitálne spracovanie - Stretnutie s občanmi v súvislosti s budovaním NS MHD
Audio Music / NS MHD - Ozvučenie - Stretnutie s občanmi v súvislosti s budovaním NS MHD 11.2.2011 Audio Music / NS MHD - Ozvučenie - Stretnutie s občanmi v súvislosti s budovaním NS MHD