title
 

Orgány spoločnosti

 

METRO Bratislava a.s. 

 

Predstavenstvo

 

JUDr. Zuzana KOLLÁRIKOVÁ 
Predsedníčka predstavenstva 

Ing. arch. Drahan PETROVIČ 
Člen predstavenstva 

Mgr. Albín MRÁZ
Člen predstavenstva

PhDr. Boris TAHY
Člen predstavenstva


 

Dozorná rada

JUDr. Martin OŽVALD
Predseda dozornej rady

Mgr. Rastislav TEŠOVIČ
Člen dozornej rady

Mgr. Peter PILINSKÝ
Člen dozornej rady

JUDr. Mgr. Jozef UHLER
Člen dozornej rady

PhDr. Jana POLÁČIKOVÁ
Člen dozornej rady