title
 

Orgány spoločnosti

 

METRO Bratislava a.s. 

 

Predstavenstvo

 

Ing. arch. Michala KOZÁKOVÁ 
Predsedníčka predstavenstva 

Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ 
Člen predstavenstva 

Mgr. Albín MRÁZ
Člen predstavenstva

PhDr. Boris TAHY
Člen predstavenstva

Mgr. Milan CZAPLÁR 
Člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Jaroslav BELICA
Predseda dozornej rady

PhDr. Alžbeta OŽVALDOVÁ
Člen dozornej rady

Mgr. Peter PILINSKÝ
Člen dozornej rady

JUDr. Mgr. Jozef UHLER
Člen dozornej rady

PhDr. Jana POLÁČIKOVÁ
Člen dozornej rady