title
 

O nás

METRO Bratislava a.s. tvorí tím skúsených odborníkov, schopný zabezpečiť prípravu a realizáciu stavebného diela podľa medzinárodných pravidiel FIDIC, v súlade so zákonmi a predpismi týkajúcimi sa projektovania, majetkovo-právneho vysporiadania, financovania a verejného obstarávania. Zvláda tiež európske pravidlá pri vypracovaní súťažných podkladov, pri výberových konaniach a pri financovaní projektov.

Profesijná skladba stavebného dozoru v METRO Bratislava a.s.

 • pre zakladanie stavieb a kolektory
 • pre spodnú stavbu a železobetónové konštrukcie
 • pre nosné predpäté konštrukcie
 • pre mosty
 • pre dopravné stavby
 • pre pozemné stavby
 • pre vodohospodárske stavby
 • pre potrubné, energetické a iné líniové stavby
 • pre koľajovú dopravu
 • pre VVN, VN a NN vedenia, osvetlenie a slaboprúdové rozvody
 • pre cestnú a svetelnú signalizáciu
 • pre plynovody
 • pre vodovody a kanalizáciepre vegetačné úpravy
 • pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 • pre kontrolu kvality životného prostredia
 • pre tvorbu nových jednotkových cenových položiek
 • koordinátor bezpečnosti práce

Realizované stavby

„Most Košická - Bratislava“ so štyrmi nadväznými križovatkami
Sanácia ekologickej záťaže v širšom priestore priemyselnej zóny bývalej rafinérie APOLLO“ 
Rýchlostná cesta R1 Rudno nad Hronom - Žarnovica“ – člen združenia pre výkon stavebného dozora
Most Košická - Bratislava, Rozšírenie Prístavnej ulice na štvorpruhovú komunikáciu
Rýchlostná cesta R2 Figa - obchvat“ – vedúci združenia pre výkon stavebného dozora
Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“ – člen združenia pre výkon stavebného dozoru
Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Gáň - Hala DC1“ – stavebný dozor
Chodník pre cyklistov na Prístavnej ulici“ – zhotoviteľ
Južná cyklistická radiála - Antolská – Chorvátske rameno“ – zhotoviteľ
Prepojenie Južnej radiály chodníkom na MDCC“ – zhotoviteľ
Starý most – odstránenie havarijného stavu“ – komplexné inžinierske služby
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave,1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“ – stavebný dozor a komplexné inžinierske služby

 

Pripravované stavby

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor– komplexné inžinierske služby
Modernizácia električkových radiál v Bratislave (Dúbravsko-Karloveská radiála, Ružinovská radiála, Vajnorská radiála) výkonná inžinierska činnosť, súčinnosť a odbornú pomoc pri kontrole výstupov jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie jednotlivých radiál.


Ocenenia pre Most APOLLO (Most Košická - Bratislava): 

 • 09/2005: Európska cena pre oceľové konštrukcie (European Award for Steel Structures) pre Most Košická od Európskeho združenia pre oceľové konštrukcie (European Convention for Constructional Steelwork).
 • 04/2006: Cena OPAL Awards 2006, ktorú za najlepšie stavby sveta udeľuje Americká spoločnosť pre technické inžinierstvo (American Society of Civil Engineers). Most Apollo získal jedno z ocenení spomedzi 400 navrhnutých a piatich ocenených stavieb ako jediný európsky projekt.
 • 07/2006: Hlavná cena Stavba roka 2006 v rámci 12. ročníka súťaže Stavba roka. Ďalšie ocenenia v rámci súťaže – Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za osobité architektonické riešenie stavebných konštrukčných prvkov a Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Ocenenie pre Nosný systém MHD Bratislava, rekonštrukcia, obnova

Starý most  sa zaradil medzi najlepšie slovenské stavby roka 2016. Zrekonštruovaný mostný objekt získal v rámci 22. ročníka ankety Stavba roka (03/2016)

 • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu realizácie
 • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie