title
 

Štruktúra spoločnosti / Organizačný poriadok spoločnosti


Úplné znenie ORGANIZAČNÉHO PORIADKU akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s. a ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA