title
 

Výberové konanie na predsedu predstavenstva - CEO spoločnosti METRO Bratislava a.s.

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 38 časť C bod 1 zo dňa 7.2.2019 Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mesto vyhlasuje výberové konania na prvé pozície v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta a rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta.

Dátum zverejnenia: 24.04.2019

Popis: Výberové konanie na predsedu predstavenstva - CEO spoločnosti METRO Bratislava a.s.

Súbory na stiahnutie: JD METRO CEO v.pdf [150 KB]