Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Na bratislavské letisko bude viesť aj železničná trať
Na bratislavské letisko bude viesť aj železničná trať
(BN 26, 19.7.2007)

Železnice Slovenskej republiky pripravujú v najbližších rokoch vybudovať na území mesta niekoľko nových tratí, medzi ktoré patrí aj trať na Letisko M. R. Štefánika.
Pripravovaný rozvoj Bratislavy južným smerom vyvolá zvýšené nároky na prepravné kapacity, ktoré bude možné vyriešiť integráciou mestskej koľajovej dopravy do železničných koridorov. Zvýšenie prepravnej kapacity sa má dosiahnuť prepojením železničných staníc Bratislava - predmestie a Bratislava - Petržalka, zdvojkoľajnením niektorých dnes jednokoľajných traťových úsekov a zavedením prevádzky vlakov elektrickou trakciou.
V prvej etape sa má vybudovať druhá koľaj na úseku od železničnej stanice Bratislava - Petržalka po slovensko-rakúsku štátnu hranicu. V druhej etape má byť vybudovaná druhá koľaj na úseku medzi železničnou stanicou Bratislava - Nové Mesto a Hlavnou stanicou. Napokon v tretej etape sa ráta s výstavbou železničnej trate na Letisko M. R. Štefánika a vybudovaním železničnej stanice Bratislava - letisko. Výstavba by sa mala začať v roku 2010, jej ukončenie sa predpokladá v roku 2015.
K prvej etape projektu napojenia bratislavského letiska na existujúcu železničnú trať sa do 31. júla môžu vyjadriť Bratislavčania v priestoroch Služieb občanom (FRONT OFFICE) na prízemí budovy magistrátu na Primaciálnom námestí 1.
top:
print: