Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Slovensko - rakúske rokovanie
Slovensko - rakúske rokovanie
(www.telecom.gov.sk/index/index.php, 12.07.2007)

V stredu 11. júla 2007 sa minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny stretol so spolkovým ministrom dopravy, inovácií a technológie Rakúskej republiky Wernerom Faymanom. Témami rokovania boli možnosti budovania širokorozchodnej trate, železničné prepojenie medzi Bratislavou a Viedňou, Projekt TEN 17. Na záver rokovania obaja ministri podpísali Dohodu medzi MDPT SR a Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológie Rakúskej republiky o výstavbe železničného spojenia Bratislava - Viedeň.
top:
print: