Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Územie Filiálky zrejme urbanizuje spoločnosť J&T
Územie Filiálky zrejme urbanizuje spoločnosť J&T
(BN 31.5.2007)

Spustnutý areál železničnej stanice Filiálka sa zrejme dočká rozvoja - Železnice SR totiž uzavreli dohodu u strategickej spolupráci pri urbanizácii tohto územia so spoločnosťou Filiálka, za ktorou stoja klienti skupiny J&T.

Ako nám povedala hovorkyňa Železníc SR Martina Pavlíková, dohoda bola podpísaná pred rokom, 7. júla 2006, na základe rokovaní ŽSR so zástupcami spoločnosti Filiálka, s.r.o. „Podstatou dohody je spolupráca oboch strán pri realizácii výstavby polyfunkčného centra a výstavby podzemnej stanice v zmysle rozvojových záujmov ŽSR,“ konštatovala. „Záväzky a podmienky tejto spolupráce sú definované v predmetnej dohode.“
Zaujímali sme sa, prečo ŽSR nepostupovali transparentne a nevyhlásili verejnú súťaž, aby šancu dostali aj iní developeri. Podľa M. Pavlíkovej spolupráca so spoločnosťou Filiálka, s.r.o., bola kreovaná na úrovni Generálneho riaditeľstva  Železníc SR za predchádzajúceho vedenia ŽSR. „Predpokladáme však, že ponúkané podmienky a referencie viedli k priamemu rokovaniu práve s touto spoločnosťou,“ uviedla.
Spomenutá zmluva bezprostredne nesúvisí s plánovanou výstavbou tunela z Nového Mesta do Petržalky, ktorý by mal byť súčasťou medzinárodného železničného koridoru. Podľa M. Pavlíkovej sa tento dokument týka využitia nadzemnej časti tohto územia, pričom výstavba podzemnej časti bude v réžii Železníc SR. „Urbanizácia zmieneného územia sa týka možnej zástavby a polyfunkčného využitia priestoru nad pripravovanou podzemnou stanicou,“ konštatovala M. Pavlíková. „Železnice SR aj mesto majú záujem, aby cestujúci, ktorí budú využívať stanicu, prichádzali a odchádzali  do priestoru, ktorý bude poskytovať komplexné služby na verejnú dopravu.“
Predstavy Železníc SR sú, že tu bude možné nakúpiť (najmä pre cestujúcich z regiónu), kultúrne sa vyžiť a mali by tu vzniknúť oddychové zóny a parčíky. Cestujúci by mali mať možnosť bezbariérovo (podchodmi) prestupovať na systém mestskej hromadnej dopravy, prípadne vstupovať podľa vlastného záujmu do peších zón. „Predstavy investorov sa zhodujú so záujmami mesta a s ostatnými dotknutými stranami budú konzultované pred a počas spracovania dopravno-urbanistickej štúdie na celom koridore,“ uviedla M. Pavlíková. „Investori postupujú podľa regulátorov, ktoré sú dané na toto územie. Zdôrazňujeme, že všetci investori sú na začiatku prípravy stavieb, táto príprava v prípade stavby v investorstve ŽSR  bude trvať do roku 2010.“
Predstavitelia mesta Bratislava, ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a Železníc SR 26. marca podpísali memorandum, v ktorom deklarovali záujem vybudovať prepojenie železničného koridoru TENT-17. Tento projekt sa týka aj územia železničnej stanice Filiálka, ktorá by mala byť prepojená podzemným tunelom so železničnou stanicou v Petržalke.
Zdroj BN 31.5.2007
top:
print: