Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Mesto bude investovať aj do autobusov a električiek
Mesto bude investovať aj do autobusov a električiek
(BN 24.5.2007)
Najviac finančných prostriedkov mieni mesto v najbližších rokoch investovať do nosného dopravného systému. Ráta s tým návrh vybraných investičných projektov na roky 2007 - 2010, ktorý schválila mestská rada.

Na nosný dopravný systém mieni mesto vynaložiť 1,5 miliardy korún, z toho asi 1,2 miliardy bude z úveru. Pôjde o projektové práce pre všetky stupne, rekonštrukciu Starého mosta a výstavbu úseku trate Starý most - Bosákova ulica. Z ďalších dopravných stavieb patrí medzi najväčšie už začatá rekonštrukcia a rozširovanie Prístavnej ulice, ktorá si vyžiada 130 miliónov korún. Ráta sa tiež s obnovou Tichej ulice, kde sa na projektovú dokumentáciu a prípravu na majetkové vyrovnanie ráta s 35 miliónmi korún. Revitalizácia a obnova nábrežia v úseku Vajanského a Rázusovho nábrežia si vyžiada 50 miliónov korún. Prvá časť druhej etapy výstavby Rybničnej ulice si vyžiada 13 miliónov. Sedem miliónov si vyžiadajú prípravné práce a projektová dokumentácia východného obchvatu.
Až 50 miliónov si vyžiada rekonštrukcia križovatky Hradská - Ráztočná - Dvojkrížna. Vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Račianska - Pionierska a pravého odbočenia v smere do centra si vyžiada 18 miliónov. Rekonštrukcia Záhradníckej ulice a jej rozšírenie na štyri jazdné pruhy v úseku Líščie nivy - Miletičova si vyžiada investíciu až 100 miliónov korún. Stavba cestnej svetelnej signalizácie Kutlíkova - Romanova si vyžiada 12 miliónov korún, vybudovanie ľavého odbočenia do obytnej zóny Rusovce - juh 15 miliónov a druhá a tretia etapa dostavby Vlárskej ulice ďalších 100 miliónov korún.
Mesto mieni investovať do dopravných prostriedkov MHD - na nákup nízkopodlažných električiek by malo ísť 200 miliónov korún, rovnaká suma by sa mala investovať do nákupu nových autobusov.
Na nákup nových vozidiel mestskej polície má byť vyčlenených 15 miliónov korún, 104 miliónov si vyžiada rozšírenie kamerového systému. Na vybudovanie rádiovej siete mestskej polície by malo ísť 74 miliónov a na dokončenie prvej etapy rekonštrukcie ubytovne policajtov na Kadnárovej ulici by mali ísť štyri milióny korún.
Zdroj BN 24.5.2007
top:
print: