Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Doprave v meste majú pomôcť železnice
Doprave v meste majú pomôcť železnice
(BN 12.4.2007) 

O zámere vybudovať na území mesta prepojenie železničného koridoru TEN-T 17 s napojením letiska a v jeho rámci aj električkovú trať v Petržalke sme sa pozhovárali s bratislavským primátorom Andrejom ĎURKOVSKÝM.

- Tento zámer má veľký význam v dvoch smeroch. Prvý je v tom, že rieši napojenie celého Slovenska, teda nielen Bratislavy, na medzinárodný železničný koridor, ktorý sa začína v Paríži a momentálne sa končí vo Viedni. Mesto Bratislava, Železnice SR a ministerstvo doprav, pôšt a telekomunikácií vyvinuli veľké úsilie, aby sme boli zaradení do tohto programu a aby bola možnosť vybudovať prepojenie. Druhý význam projektu spočíva v jeho lokálnom význame, v možnosti využitia železničnej siete na obsluhu priamo bratislavskej mestskej hromadnej dopravy, ale aj prímestskej dopravy. Mesto každý deň zažíva dopravné špičky, do Bratislavy denne prichádza množstvo ľudí autom, ide o to, aby sme im mohli ponúknuť možnosť kvalitnej železničnej dopravy, aby sa mohli bez prestupovania dostať aj do centra mesta.
 
Úsek trate z Janíkovho dvora by sa mal využívať duálne, teda premávali by po ňom vlaky aj električky. Ak budú električky premávať, povedzme, v 90-sekundových intervaloch, ako sa po trati stihnú presúvať ešte aj vlaky? 

- Podľa analýz, ktoré vypracovala spoločnosť Dopravoprojekt, je možné, aby fungovali na tej istej trati oba systémy, jeden z nich zrejme len dočasne, do otvorenia tunela od stanice Filiálka po stanicu Petržalka v roku 2015. Mám na mysli električkovú trať Janíkov dvor - Šafárikovo námestie. 

Ako by to teda malo vyzerať v praxi? 

- Na trati z Janíkovho dvora má byť vytvorený železničný zvršok, na ktorom budú položené koľaje pre električky, ale budú tam vytvorené technické možnosti na pridanie ďalšej koľaje, čo umožní premávku aj železnici. Budú splnené všetky bezpečnostné podmienky na to, aby tade mohli premávať aj železničné súpravy. Pre občana to prakticky nebude znamenať nič, len to, že na tejto trati uvidí dva rozchody, jeden úzky pre električku a jeden širší pre železnicu. To si, samozrejme, vyžiada aj špeciálnu úpravu nástupíšť. 

Zdroj BN 12.4.2007
top:
print: