Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Projekt koľajovej dopravy v meste sa pohol vpred
Projekt koľajovej dopravy v meste sa pohol vpred
(BN 5.4. 2007)
 
Záujem vybudovať na území hlavného mesta prepojenie železničného koridoru TENT-T 17 s priamym napojením letiska a železničnou sieťou deklarovali 26. marca podpisom memoranda zástupcovia zainteresovaných strán.

Úlohou hlavného mesta je vybudovať električkovú trať z centra mesta v úseku od Šafárikovho námestia cez Starý most až po Bosákovu ulicu v Petržalke. Mesto sa bude podieľať spolu so Železnicami Slovenskej republiky aj na výstavbe duálneho systému koľajníc s rozchodom 1000 a 1435 mm, čo umožní jazdu vlakom aj súčasnou električkou na trase Bosákova ulica - Janíkov dvor. Tento systém by mal byť vybudovaný do roku 2010 a od roku 2015 má hlavné mesto prispôsobiť prevádzku električky na širokorozchodný rozmer, teda 1435 mm, čím dôjde k úplnej integrácii systémov mestskej a prímestskej dopravy. 

Železnice Slovenskej republiky pripravia železničné prepojenie TENT-T koridorov, vrátane staníc, ktoré umožnia prestupovanie na MHD a tiež tunelové prepojenie popod Dunaj. Ďalej pripravia projekt TEN-T, dopravno-urbanistickú štúdiu a podklady na územný plán mesta, pretože prepojenie sa má stať po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom práve súčasťou tohto základného dokumentu o rozvoji hlavného mesta. 

Prepojenie železničných koridorov TEN-T na území Bratislavy je súčasťou železničnej osi číslo 17 Paríž - Štrasburg - Štuttgart - Viedeň - Bratislava. V rámci nej ide aj o priame spojenie letiska M. R. Štefánika na železničnú sieť, ako aj podzemné spojenie železničných staníc Bratislava - Predmestie a Bratislava - Petržalka. 

Podľa ministra dopravy pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho investície na celý projekt budú financované 20 percentami zo štátneho rozpočtu a 80 percentami z kohéznych fondov (eurofondov). Elektrifikácia trate na úseku Marchegg - Devínska Nová Ves sa slovenskej strany týka úseku dlhého 2,4 km a náklady by mali byť do 100 miliónov korún. Prepojenie má zrýchliť dopravu a umožniť jej lepšiu plynulosť medzi hlavnými mestami. 

Prepojenie letísk medzi Viedňou a Bratislavou sa týka 2,8-kilometrového úseku, čo by malo stáť približne 2,4 miliardy korún, pretože pôjde o budovanie novej časti trate. Najvyššie náklady budú na stavbu podzemného prepojenia staníc medzi Filiálkou a Petržalkou. Tu sú odhadované náklady vo výške 15 - 16 miliárd. Minister Ľ. Vážny dodal, že termínom na ukončenie všetkých stavieb je rok 2015, čo je podmienkou na možnosť využitia fondov Európskej únie. 

Zdroj BN 5.4. 2007
top:
print: