Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Statický posudok nedáva odpoveď na všetky otázky
Statický posudok nedáva odpoveď na všetky otázky
(BN 22.3.2007)

Statický posudok Starého mosta, ktorý pre magistrát vypracovala žilinská spoločnosť GEOSTATIK, nedáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či je most vhodný na to, aby po ňom premávali električky.

Posudok vznikol na základe inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý sa uskutočnil v súvislosti s prípravou výstavby električkovej trate z Janíkovho dvora do centra mesta. V rámci prieskumu sa robili štyri inžiniersko-geologické vrty v mieste mostných pilierov v osi železničnej trate. V posudku sa okrem iného konštatuje výskyt puklín, dutín a vyplavených častí spojovacieho materiálu v driekoch pilierov. Podpery sú zložené zo žulových blokov a výplňového betónu, pričom kvalita betónu je veľmi rozdielna. Ako sa konštatuje, „v poruchových zónach (vyplavený betón, dilatačné pukliny) bude pevnosť betónu nižšia“.

V posudku sa navrhujú aj spôsoby sanácie mostných podpier - okrem iného by malo ísť o „preinjektovanie podpier tlakovou injektážou s vyplnením dutín, puklín a vyplavených častí betónu pomocou usmernenej injektáže po celej dĺžke podpier“. Mostné podpery by mali tiež byť spevnené vložením zvislej výstuže. Posudok však nedáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či je Starý most vhodný na to, aby po ňom premávali električky, pretože jeho spracovatelia nemali k dispozícii všetky relevantné údaje. „V tejto etape prieskumu dosiaľ nebola definovaná predstava o type a zaťažení budúcej mostnej konštrukcie, a preto nie je možné sa vyjadriť k posúdeniu únosnosti a sadaniu budúcej konštrukcie,“ uvádza sa v posudku, ktorý mesto stojí pol milióna korún.

V nasledujúcom období budú pokračovať prípravné práce. Po spresnení parametrov bude možné vypísať súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby a postupovať ďalej výberom zhotoviteľa, vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, prerokovaním projektovej dokumentácie a napokon požiadať o vydanie územného rozhodnutia a dosiahnuť jeho správoplatnenie. Nový úsek modernej električkovej trate, ktorý bude merať 5,8 km, spojí centrum Bratislavy s pravobrežnou najväčšou mestskou časťou Petržalkou. Električková trať bude smerovať zo Šafárikovho námestia cez Starý most až do Janíkovho dvora. Na celej trase bude 9 zastávok. Výstavba celého úseku v prvej etape bude trvať asi 2,5 roka, pričom stavba si vyžiada asi 8 miliárd slovenských korún. Je predpoklad, že na trati by mali premávať nízkopodlažné električky.

Zdroj BN 22.3.2007
top:
print: