Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Železnice SR a mesto našli spoločnú reč
Železnice SR a mesto našli spoločnú reč
(BN, 11.11.2008)

Medzi mestom a Železnicami SR (ŽSR) už došlo k zhode v súvislosti s návrhom textu o uzatvorení budúcich zmlúv o združenej investícii, ktorý nedávno železnice predložili bratislavskému primátorovi Andrejovi Ďurkovskému.


 

Návrh zmluvy sa týka projektu prepojenia železničných koridorov TEN-T v hlavnom meste a združenej investície budovania železničnej trasy Bosákova - Janíkov dvor.

Primátor mesta opäť rokoval o financovaní projektu so ŽSR minulý týždeň. Ako informoval Bratislavské noviny, účelom zmlúv bude zabezpečiť spoločný postup pri príprave, uskutočnení a využívaní infraštruktúry projektu a pri integrácii mestskej koľajovej dopravy a železničnej koľajovej dopravy. Text zmluvy musí schváliť mestské zastupiteľstvo a železnice musia o nej ešte rokovať s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Primátor po októbrovom rokovaní so železnicami a ministerstvom dopravy informoval 30. októbra mestských poslancov o výsledku rozhovorov. Uviedol, že mesto má v tejto súvislosti pripravenú zmenu územného plánu na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva.

Železnice sú ochotné podľa neho poskytnúť mestu peniaze na združenú investíciu, no mestu predložili len návrh zmluvy o budúcej zmluve. Primátor však podľa vlastných slov trval na takej zmluve, ktorá bude záväzná aj pre druhú stranu. Po opätovných rokovaniach teda došlo medzi mestom a železnicami k dohode.
top:
print: