o nás | orgány spoločnosti
orgány spoločnosti
METRO Bratislava a.s. 

Predstavenstvo

Ing. Vladimír MICHÁLEK
Predseda predstavenstva 

RNDr. Želmíra GREIFOVÁ
Podpredseda predstavenstva

 

Ing. Juraj ŠTERBATÝ
Člen predstavenstva

Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ
Člen predstavenstva

JUDr. Martin DILONG
Člen predstavenstva

Mgr. Ing. Peter BOBULA
Člen predstavenstvaDozorná rada
 

Mgr. Martin KATRIAK
Podpredseda dozornej rady

Ing. Gabriel BALÁŽ
Člen dozornej rady

Ing. Slavomír DROZD
Člen dozornej rady


Ing. Miroslav BIALKO
Člen dozornej rady

Izabella JÉGH
Člen dozornej rady


Ing. Branislav KUŠÍK
Člen dozornej rady


 
top:
print: