Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
kontakt
kontakt
METRO Bratislava a.s., IČO: 35732881
Adresa : Primaciálne nám. č. 1, 811 01 Bratislava
Poštová adresa : Muchovo nám. č. 12, 852 71 Bratislava

telefón / fax:
sekretariát METRO Bratislava a.s.
tel. +421-2-67 20 11 11
       +421-2-67 20 11 13
fax +421-2-67 20 11 20

e-mail: sekretariat@metroba.sk
_____________________________________________________________________

METRO Investing s.r.o., IČO: 35795298
Adresa : Muchovo nám. č. 12, 851 01 Bratislava
Poštová adresa : Muchovo nám. č. 12, 852 77 Bratislava

telefón/ fax: 
konateľ, sekretariát:
tel.  +421-2-67 20 11 11
        +421-2-67 20 11 13
fax.  +421-2-67 20 11 20
         
e-mail: sekretariat@metroba.sk
top:
print: