Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Časti Starého mosta budú asi chránené
Časti Starého mosta budú asi chránené
(BN, 15.10.2008)


O tom, či Starý most bude, alebo nebude kultúrnou pamiatkou, alebo či budú vyhlásenými kultúrnymi pamiatkami len niektoré jeho časti, má rozhodnúť Ministerstvo kultúry SR. Termín je jasne stanovený - malo by sa tak stať do jedného mesiaca.

 

Vo štvrtok 9. októbra 2008 rozhodlo ministerstvo kultúry, že v správnom konaní o návrhu na vyhlásenie Starého mosta za kultúrnu pamiatku, ktoré sa začalo 9. septembra, sa bude pokračovať.

Podľa hovorcu ministerstva Jozefa Bednára chce rezort kultúry rozhodnúť o Starom moste do tridsiatich dní. Konštatoval, že ministerstvo má záujem na tom, aby kultúrnymi pamiatkami boli tie časti mosta, ktoré zostali zachované a majú historickú hodnotu.

Kultúrnou pamiatkou by napríklad nemala byť podľa neho tzv. mostovka, teda mostná konštrukcia z roku 1945, ktorá je v havarijnom stave. „Našim zámerom určite nie je ohroziť projekt rýchlodráhy, takisto nemáme záujem ohroziť plánovanú rekonštrukciu Starého mosta,“ uviedol Jozef Bednár.

Podľa splnomocnenca primátora pre dopravné systémy Tomáša Fabora, z pôvodného mosta z roku 1890 zostali len piliere a opory. Mýtne domčeky sa upravovali a konštrukcia je mostným provizóriom z konca druhej svetovej vojny.

„V prípade, že by sa celý Starý most stal kultúrnou pamiatkou, nemôžeme uskutočniť to, čo chceme - vybudovať nosný dopravný systém a vedenie električky do Petržalky,“ uviedol. Tomáš Fabor si ale myslí, že ministerstvo kultúry pristupuje k návrhu racionálne. „Dúfam, že nájdeme ústretové riešenie, aby sme tie naozaj historické kusy zachovali,“ konštatoval. Zdôraznil, že dôležité je vyriešenie dopravy v meste, ale aj z centra mesta do Petržalky a naopak.

Splnomocnenec primátora pre dopravné systémy Tomáš Fabor pripomenul, že mesto potrebuje zrekonštruovať vrchnú časť Starého mosta, kvôli jeho opotrebovaniu, ale aj preto, aby sa vylepšili parametre pre nosný systém dopravy.

Spodná stavba Starého mosta, teda jeho piliere a opory, mesto neobmedzujú pri plánoch dopravnej cesty pre električku do Petržalky. Obmedzujú podľa neho ale vodný tok - európsky koridor číslo sedem, ktorým je označená práve rieka Dunaj. „Plavebné pomery sú tam nevyhovujúce, a k tomu sa musia vyjadriť ministerstvo dopravy a ministerstvo životného prostredia, ktoré majú vodný tok na starosti,“ dodal Tomáš Fabor.
top:
print: