Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Potrebujeme zdvojnásobiť trať električky
Potrebujeme zdvojnásobiť trať električky
(BN, 18.9.2008)

Diskusiu o riešení problémov bratislavskej dopravy okrem iného veľmi poznačuje zamieňanie poslania medzinárodnej vlakovej línie TEN a tratí mestskej hromadnej dopravy.
K téme sa zaujímavo vyjadril náš čitateľ s dlhoročnou praxou v mestskej doprave Mikuláš Hrubiško. Z jeho obsiahlej analýzy stojí za pozornosť predovšetkým porovnanie pomeru dĺžky električkových tratí vo vzťahu k počtu obyvateľov a rozlohe mesta medzi Bratislavou a mestami, kde doprava funguje podstatne lepšie. 
Tvrdí, že električková doprava je pre polmiliónové mesto ideálnym dopravným prostriedkom a dokladá to príkladmi: „Lodž (Poľsko) má cca 800-tisíc obyvateľov a 141 km električiek - mimochodom na 1000 mm rozchode, takže vôbec nie je pravda, že bratislavský rozchod je atypický - pozrite napr. Švajčiarsko. Ak má teda Bratislava 60 percent obyvateľov oproti Lodžu, mala by mať 60 percent aj z jeho koľajových trás. Teda 60 percent zo 141 je cca 80 km. Skutočnosť: len 36 kilometrov (merané podľa osi ulice).“ 
Dokladá to ďalšími porovnaniami: Bratislava - cca 450-tisíc obyvateľov, 370 km2 rozloha, 36 km tratí. Brno - 368-tisíc obyvateľov, rozloha 230 km2, 68,3 km siete. Ostrava - 316 - tisíc obyvateľov, rozloha 214 km2, dĺžka siete: 65,7 km „Z toho vyplýva, že aj v porovnaní s Brnom a Ostravou by mala mať Bratislava minimálne dvojnásobok električkovej siete oproti súčasnému stavu. Preto sa nemôžeme čudovať chronickým problémom s MHD v Bratislave. Kým sa sieť električiek v Bratislave nedobuduje, nemôžeme očakávať zlepšenie,“ argumentuje, a pripomína, že obnovovať električky začali aj vo veľkomestách ako Londýn, Paríž, Manchester, Lyon a ďalších, kde ju kedysi zrušili. Uvádza, že cenový rozdiel pri budovaní metra a električky je aj pre tieto bohaté mestá bohatých krajín veľmi motivujúci.
Ďalej pripomína, že v čase, keď sa hovorilo o koľajovej doprave popod Dunaj, ešte sa nevedelo o trase TEN-T a že aj dnes si mnohí stále pletú funkciu TEN a električky. TEN rieši prímestskú a diaľkovú dopravu, električka miestnu . 
„Je minimálna pravdepodobnosť, že by sa našli peniaze na budovanie dvoch paralelných tunelov - jedného pre TEN a druhého pre električku,“ tvrdí M. Hrubiško a má pravdu, pretože na oba tunely prispeje EÚ a tá takéto šafárenie nepripúšťa. Podľa neho treba jasne povedať, že trasa električky cez Starý most je definitívna, pričom predpokladá jeho dôkladné prebudovanie.

Zdôrazňuje rad ďalších okolností - metro, tam kde je, sa zväčša vedie po povrchu, podzemné metro bolo súčasťou vojensko-politickej ideológie. Naproti tomu povrchová doprava musí mať aj obojživelné rýchlodrážne súpravy. Okrem iného zdôrazňuje fakt, že ak by Petržalku obsluhovala len rýchlodráha v tuneli, boli by veľmi obmedzené intervaly, na 15-20 minút, kým pomalšia povrchová električka môže jazdiť v intervaloch 1-2 minúty.
top:
print: