projekty | Južná cyklistická radiála, 1. úsek: Antolská – Chorvátske rameno – objekt SVP – Medzinárodná dunajská cyklistická cesta MDCC (hrádza)
Južná cyklistická radiála, 1. úsek: Antolská – Chorvátske rameno – objekt SVP – Medzinárodná dunajská cyklistická cesta MDCC (hrádza)
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

Južná cyklistická radiála spája nábrežie Dunaja pri Viedenskej ceste s hrádzou Dunaja pri ČOV trasou pozdĺž Chorvátskeho ramena. Trasa cyklochodníka je situovaná v priestore bermy Chorvátskeho ramena a spája úsek od jazera Draždiak po Antolskú ul. V budúcnosti bude pokračovať medzi oplotením areálu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a záhradkárskou osadou a pripojí sa na MDCC na hrádzi Dunaja.

- začatie výstavby:                
04/2009
 -
ukončenia výstavby:            06/2009
 -
zmluvná cena:                     221 001 € bez DPH
 -
dĺžka trasy:                          1 210 m

 - Investor: STaRZ
 -
Zhotoviteľ: METRO Bratislava a.s.
 - Stavebný dozor:
STaRZ + METRO investing s.r.o.

top:
print: