projekty | Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Gáň - Hala DC1
Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Gáň - Hala DC1
ProLogis Park Galanta-Gáň je distribučný park, ktorý sa nachádza v blízkosti diaľnice D1. Hala DC1 má celkovú skladovú plochu areálu 27 000 m², svetlá výška haly je 10 m. Možnosť využitia je na logistickú a distribučnú činnosť, na ľahkú priemyselnú výrobu, na skladovanie v skladoch s teplotou okolia, na skladovanie v chladiacich a mraziacich zariadeniach.

-
začatie výstavby: 09/2008
-
ukončenia výstavby: 12/2008
-
Investor: ProLogis Czech Republic & Slovakia, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha
-
Zhotoviteľ: Goldbeck, s.r.o., Dvojkrížna č.9, 821 07 Bratislava

Stavebný dozor: SG – Geotechnika, a. s. v zastúpení METRO Investing s.r.o.
top:
print: